Close

June 24, 2020

Tangazo la Kuitwa Kwenye Usaili Halmashuri ya Wilaya ya Kakonko Trehe 29 Juni 2020

HALMASHURI YA WILAYA YA KAKONKO

TANGAZO LA KUITWA KWENYE USAILI WA MTENDAJI KIJIJI III
Rejea tangazo letu la nafasi ya ajira ya mtendaji KijijiIII Lenye kumbukumu namba HW/KNK/S.40/LOV2/15 Tarehe 9/03/2020

Wafuatao wanatakiwa kufika kwenye suaili utakao fanyika tarehe 29/06/2020 katika ukumbi wa halmshauri saa 3.00 aubuhi

MAELEKEZO YA KUZINGATIA Wafike na vyeti halisi vya taaluma na kidato cha nne au sita
usaili utafanyika siku moja tu ya tarehe 29/06/2020 kuanzia saa3 asubuhi hivyo kila msailiwa anatakiwa kuzingatia muda
KUSOMA MAJINA HAYO PAKUA PDF HIYO HAPO CHINI