Category: Cleaning

Cleaning

Zabuni ya Kufanya Usafi wa Babaraba,Kufanya usafi kwenye Kata na kukusanya Ushuru,Kutunza na Kuhifadhi barabara ya Nyerere,Kusafisha Mfereji wa Maji ya Mvua,Kupakika na KUoakua taka ngumu pamoja na Ukodishaji wa Magari na Mitambo katika Halmashauri ya JIji la Dar es Salaam

DAR ES SALAAM CITY COUNCILTender No LGA/018/DCC/2021/2022/HQ/NCS/25 LOT 1-32ForZabuni ya Kufanya Usafi wa Babaraba,Kufanya usafi kwenye Kata nakukusanya Ushuru,Kutunza na Kuhifadhi barabara ya Nyerere,KusafishaMfereji wa

Read More »