Day: October 30, 2021

construction / Facilities

Periodic Maintenance Works Along Katerero – Kyanyabasa – Kishogo 8.0km, Kyema -Katerero4.43km, Ibwera – Nyakibimbili 5.68km, Spot Improvement Along Karonge -Kagondo 4.19km, Construction Of Concrete Pipe Culverts Along Kyema – Katerero (6 No),Katerero – Kyanyabasa – Kishogo (5 No), Ibwera – Nyakibimbili (1 No), Karonge – Kagondo(1 No) And Extension Of Box Culverts Along Katerero – Kyanyabasa – Kishogo (2 No)

Tanzania Rural and Urban Road Agency – KageraTender No AE/092/2021/2022/KGR/W/49ForPeriodic Maintenance Works Along Katerero –

Read More »
construction / Facilities

Periodic Maintenance Works Along Kaagya – Kyonge 1.19km , Ibosa – Kashangati 2.78km, Bukuna – Kaabya 2.25km, Spot Improvement Works Along Kashekya -Katangarara 0.5km, Kaagya – Kiilima 0.5km, Igabiro Mwisho Wa Lami – Mwalo Wa Dagaa I.Okm, Ntoma – Ntungamo 5.0km, Ntoma – Kemondo 0.5km, Kyetema – Maruku 2.5km, Mubembe P/S Kibale 1.05km, Construction Of Concrete Pipe Culverts Along Kashekya – Katangarara (2 No), Igabiro Mwisho Wa Lami – Mwalo Wa Dagaa (2 No),Kaagya – Kyonge (3 No), Bukuna – Kaabya(2 No), Kyetema – Maruku (2 No), Ntoma

Ntungamo (1 No), Mubembe P/S Kibale (2 No), And Ibosa – Kashangati (1 No) Tanzania

Read More »