New Post

Monday, September 20, 2021

KOZI YA WAFANYAKAZI NDANI YA NDEGE (CABIN CREW)

                        


                                       

TRAINING INSTITUTE 

KOZI YA WAFANYAKAZI NDANI YA NDEGE (CABIN CREW)

Chuo Cha Kampuni ya Ndege ya Tanzania (ATCL Training Institute ) kina furaha kuwatangazi watanzania wote kuwa kwa mara nyingine kitaendesha kozi ya wafanyakazi ndani ya ndege (Cabin Crew ) kuanzia tarehe 18/10/2021. Kozi hii ni ya muda wa miezi mitatu (03), chuo kipo uwanja we ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere-Dar es salaam (JNIA) terminal one kwenye jengo la utawala |

ATCL karibu kabisa na kituo cha polisi uwanja wa ndege. Chuo kinakaribisha maombi ya kujiunga nz

kozi hii kwa wenye sifa zilizoainishwa hapo chini. Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 24/09/202

Sifa za mwombaji.

i. Awe na umri kuanzia miaka 18 hadi miaka 25

ii, Awe timamu kiakili, kimaumbile na urefu kuanzia futi 5°4 na kuendelea

iii, Elimu sio chini kidato cha nne na ufaulu mzuri hasa masomo ya kiingereza, Jiografia ni Historia (A,B,C,D)

iv. Aweze kuongea na kuandika kwa ufasaha lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Muombaji mwenye

uelewa wa lugha zaidi ya hizi mbili kama Kiarabu, Kichina, Kihindi na Kifaransa atapews kipaumbele.

v. Awe Mtanzania au raia wa kigeni mwenye vibali halali vinavyomruhusu kukaa au kusome

vi.Awe na mchoro au tojo (visible tattoo) kweny sehemu za mwili zinazoonekana.

Barua ya maombi iambatane na vitu vifuatavyo.

i. Nakala za vyeti vya shule/chuo alikosoma

ii. Nakala ya cheti cha kuzaliwa

iii. Picha mbili ndogo (passport size) na picha moja yenye kuonyesha umbo lote ukubwa wa 6x8

iv. Curriculum Vitae -CV

v. Kwa wageni, vibali vya kukaa au kusoma Tanzania

Fomu ya Maombi ni bure.

Maombi yatumwe kwa:

                                                                 Principal

                                                 ATCL Training Institute

                                                                Box no 543

                                                           Dar Es Salaam.

                                           Email : training@airtanzania.co.tz

                                          Mob: +255735787212 , Landline: +255222842543

                                     ATCL TRAINING INSTITUTE.

                                              PO Box 123456 / Dar es Salaam, Tanzania

                              Tel: +254 20123456 / Fax +254 20123456 /email:info@airtanzania.com 

                                             website:www.airtanzania.com